Business Development

Miêu tả công viêc:

Phát triển thị trường mới, xây dựng quan hệ khách hàng. Thực tập sinh sẽ được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp khi trực tiếp liên lạc với lượng khách hàng quốc tế  khổng lồ đến từ Châu Âu và Châu Mỹ.

Yêu cầu: Tiếng Anh

Thù lao:  hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng

Ngày bắt đầu: linh hoạt (tuyển dụng trong tất cả các năm)

Thời lượng: linh hoạt (theo nhu cầu của người nộp đơn từ 1-6 tháng)