Lập trình viên

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn trẻ có hoài bão và đam mê với nghề lập trình, thực tập sinh sẽ tham gia trực tiếp vào công việc quản lý trang Web, đăng tải thông tin, các ứng dụng cho Mobile,tham gia vào việc phát triển dự án vừa và nhỏ của công ty và những dự án đặt hàng của khách hàng.

Yêu cầu:

  • Biết nhiều hơn 1 ngôn ngữ là 1 lợi thế ( tiếng Anh và những ngôn ngữ khác)
  • Có những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình

Thù lao:  hoa hồng dựa trên những nhiệm vụ được giao

Ngày bắt đầu: linh hoạt (tuyển dụng trong tất cả các năm)

Thời lượng: linh hoạt (theo nhu cầu của người nộp đơn từ 1-6 tháng)