Marketing

Mô tả công việc:

Thực tập sinh sẽ được cung cấp những kiến thức đầy đủ về lĩnh vực Marketing online, blogging, bán hàng và sẽ được thử sức trong các chiến dịch thực tế bằng cách sử dụng google adwords, wordpress, facebook, twitter, và các công cụ mạng xã hội khác cũng như thực hiện các video clip trên các trang Youtube, Vmeo nhằm gia tăng khả năng quảng caó cho sản pha73m và dịch vụ.

Yêu cầu: Tiếng Anh và ngôn ngữ khác

Thù lao:  hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng

Ngày bắt đầu: linh hoạt (tuyển dụng trong tất cả các năm)

Thời lượng: linh hoạt (theo nhu cầu của người nộp đơn từ 1-6 tháng)