Quản lý website

Mô tả công việc:

Tạo trang Web và phát triển, nâng cấp những trang Web hiện tại, thực tập sinh phải thường xuyên cập nhật thông tin cho trang Web, tạo nhiều thanh công cụ khác nhau cho công ty cũng như cho khách hàng,

Yêu cầu:

  • Biết nhiều hơn 1 ngôn ngữ là 1 lợi thế ( tiếng Anh và những ngôn ngữ khác)
  • Có những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình

Thù lao:  hoa hồng dựa trên những nhiệm vụ được giao

Ngày bắt đầu: linh hoạt (tuyển dụng trong tất cả các năm)

Thời lượng: linh hoạt (theo nhu cầu của người nộp đơn từ 1-6 tháng)